หยุดดดดด!! จะบอกว่าผมหลายใจใช่มะว่าทำไมเล่นหลายตัวจัง ^0^ จริง ๆ ตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งในช่วงที่เรากำลังสรรหากันเลยนะครับ จากตอนนี้ที่ผมกล่าวถึง Yii แต่ว่าตัวนี้มันแพ้ไป ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่เหมาะกับ solution ที่เราจะไปถึงนั่นเอง มันเล็กกว่า Yii ครับ แต่ก็ใช่ว่ามันจะด้อยกว่า เพียงแต่มันมี feature (คุณสมบัติ) ไม่ครบตามที่เราต้องการเหมือน Yii แค่นั้นเอง >,<

แต่ก็ใช่ว่าผมจะไม่ลองเล่นดู และยิ่งมันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Yii ได้ด้วยแล้ว อย่าได้แคร์ ขอโดดลงมาเล่นด้วยคนนะเออ ยิ่งด้วยเวอร์ชั่นล่าสุด (3.2)  มันเปลี่ยนการ config ใหม่หมด ให้มันเหมือนชาวบ้าน ชาวช่องเขาบ้างแล้ว ก็ยิ่งดูดีขึ้น ด้วย bootstap อืมม ดีขึ้น  ลองอ่านคู่มือการใช้งานจากเว็บเขาดูก้ได้ เวอร์ชั่นล่าสุด (ที่เขียนบทความ )

แต่พอดีว่าได้หนังสือเล่มนี้มาอ่านเล่นเพลิน ๆ ไปได้ ก็เสริมความเข้าใจได้เยอะทีเดียว เวอร์ชั่น 3.x ขึ้นไป รูปแบบจะเปลี่ยนไปจาก 2.x พอสมควรครับ แค่การประกาศ Class หรือ Model หรือ View มันก็ต่างกันแล้วล่ะ ไม่เชื่อลองไปอ่านดูรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้ หุหุ  อันนี้คือรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ครับ ลิสต์พอมากระตุ้นให้คนอยากอ่านเฉย  มีอยู่ด้วยกัน 9 บท ตามนี้

Chapter 1: Getting Started  ความเป็นมา ดาวน์โหลด การติดตั้ง ทดสอบเครื่อง การคอนฟิกต่าง ๆ
Chapter 2: Using Views and Controllers  ใช้งานพวก Views และ Controller ทำยังไง
Chapter 3: Routing and Request Handling ใช้งานพวก Routing ทำยังไง
Chapter 4: Working with Helpers and Classes  ใช้งาน Helper ทำยังไง
Chapter 5: Installing and Configuring Modules  ใช้งาน Modules ที่มากับตัว Framework  ทำยังไง
Chapter 6: Interacting with the Database  ใช้งานร่วมกับดาต้าเบส ทำยังไง
Chapter 7: Using the ORM and Auth Modules ใช้งาน ORM และ Auth Modules ทำยังไง
Chapter 8: Troubleshooting and Error Handling  ถ้าเกิด Error ในรูปแบบต่าง ๆ ควรทำยังไง
Chapter 9: Securing and Deploying Kohana 3 ตรวจสอบโค๊ดการเอาขึ้น server

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • Chapter 1: Getting Started
  • System requirements
  • Case Study
  • Downloading and installing from the Web
  • Time for action – Downloading from web
  • Installing Kohana from GitHub
  • Time for action – downloading using Git
   • Advanced installation with Git
   • Taking inventory
   • Preparing the Filesystem
  • Testing the environment
  • Configuring Kohana for Development Environment
  • Time for action – Setting your Timezone
   • Configuring URL settings
  • Time for action – setting base URL
   • Setting up the Application Environment
  • Time for action – Setting Kohana::$environment
   • Enabling modules
  • Time for action – Enabling the User Guide
   • Creating a default config file
   • Server configuration
    • Configuring Apache
    • Configuring nginx
  • Testing your configuration
  • Summary
 • Chapter 2: Using Views and Controllers
  • What are controllers and views?
   • Anatomy of a view
   • Anatomy of a controller
  • Updating our Welcome Controller
  • Time for action – Getting our controller action to use a view file
  • Passing data to the view
   • Using the factory( ) method
  • Time for action – Passing data via the factory method
   • Using view variables
  • Time for action – Passing data as view variables
   • Using the set( ) method
  • Time for action – Passing data using the set() method
   • Using the bind( ) method
  • Time for action – Passing data using the bind( ) method
   • Putting it all together
  • Time for action – Passing data using multiple methods
  • Using the Template Controller
  • Time for action – Extending Kohana’s Template Controller
   • Examining the Template controller
   • Setting global view variables
  • Time for action – Setting global view variables
   • Binding global view variables
  • Time for action – Binding global view variables
   • Beyond the Welcome Controller
  • Creating new controllers
  • Time for action – Creating our first controller
  • Time for action – Expanding on our first controller
  • Creating a base controller
  • Time for action – Creating an abstract controller
  • Putting it all together
  • Time for action – Adding stylesheets to template
   • Adding structure to view files
  • Time for action – Adding header and footer view files
  • Summary
 • Chapter 3: Routing and Request Handling
  • Hierarchy is King in Kohana
   • Cascading filesystem
  • Request flow in Kohana
  • Using the Request object
   • Creating a profile page to render messages
  • Time for action – Creating a profile page with messages
   • Calling a new request inside a request
  • Time for action – Creating a request within a request
  • Routing in Kohana
  • Time for action – Making profiles dynamic using ID
   • Creating friendly URLs using custom routes
  • Time for action – Creating a Custom Route
   • Making routes explicit
  • Time for action – Adding regex to a route
   • Allowing additional data in a URI
  • Time for action – Allowing additional segments in a route
   • Using subdirectories with routes
  • Time for action – Using Subdirectories and Routes
  • Summary
 • Chapter 4: Working with Helpers and Classes
  • Autoloading classes
  • Introducing helpers
   • The Date class
   • The HTML Class
    • The HTML::chars() method
    • The HTML::obfuscate() method
    • The HTML::anchor() method
    • The HTML::image() method
    • The HTML::mailto() method
   • The Inflector Class
   • The URL class
    • The URL::title() method
    • The URL::base() method
    • The URL::query() method
   • The Arr (Array) Class
    • The Arr::get() method
    • The Arr::extract() method
    • The Arr::pluck() method
    • The Arr::merge() method
    • The Arr::overwrite() method
    • The Arr::flatten() method
    • The Arr::unshift() method
    • The Arr::map() method
    • The Arr::is_array() method
    • The Arr::range() method
   • The Cookie class
   • The Encrypt (Encryption) Class
  • Time for action – Creating configuration for Encryption
   • The Feed Class
   • The Form Class
  • Time for action – Creating a login form using the Form helper class
  • Time for action – Creating a signup form for new users
  • Extending Helpers
   • Transparent Class Extension
  • Time for action – Extending the HTML helper method
   • Creating your own helpers
  • Summary
 • Chapter 5: Installing and Configuring Modules
  • Anatomy of a Module
  • Loading and configuring modules
  • Bundled modules
   • User guide module
   • Image module
   • oAuth module
   • Database and ORM modules
  • Time for action – Configuring your application to use a database
  • Time for action – Creating a database table and using the query builder
   • Pagination module
  • Time for action – Adding pagination to database results
   • Auth module
   • Code Bench module
   • Cache and Unit Test modules
  • Installing modules
   • Installing modules from source files
  • Time for action – Installing a module from an archive
   • Installing modules via Git
  • Time for action – Installing a module using git
  • Creating your own modules
  • Summary
 • Chapter 6: Interacting with the Database
  • Anatomy of a model
   • Creating models
  • Using the Database module
   • Configuring the Database module
   • Creating and running queries
   • Using the Query Builder
    • Select statements
    • Using results
  • Time for action – Refactoring Model_Message to allow dynamic search
   • Insert statements
 • Time for action – Adding the ability to insert messages in case study site
  • Updating statements
 • Time for action – Add ability to edit messages in case study site
  • Delete statements
 • Time for action – Add ability to delete messages from the case study site
  • Other functions and expressions
 • Using the Database Module with sessions
  • Configuring database sessions
 • Time for action – Adding session handling with the database adapter
  • Using Database Sessions
 • Summary
 • Chapter 7: Using the ORM and Auth Modules
  • Using the ORM module
   • Setting up the ORM module
    • Convention over configuration
    • ORM API Overview
  • Time for action – Updating Message Model to use ORM
   • ORM, Forms, and Validation
    • The Validation class
  • Time for action – Adding validation to Message Model
   • ORM and Relational Data
  • Using the Auth module
   • Configuring the Auth module
  • Time for action – Adding users and Auth to case study site
   • Implementing the Auth module
  • Time for action – Adding the Auth functionality to the case study site
   • Securing controllers and actions
  • Time for action – Adding secure actions to the case study site
  • Summary
 • Chapter 8: Troubleshooting and Error Handling
  • Debugging code with Kohana
   • Debugging with the Kohana class
   • Error and exception handling
  • Time for action – Adding error messages to signup form
   • Disabling the error handler
   • Viewing the error logs
  • Handling 404 redirects
  • Time for action – Adding a custom 404 page
  • Profiling our applications
  • Time for action – Adding profiling to the case study project
  • Summary
 • Chapter 9: Securing and Deploying Kohana 3
  • Securing our applications
   • XSS attacks
  • Time for action – Securing against XSS risks
   • SQL injection
   • Cookies and sessions
    • Securing cookies
    • Securing sessions
   • Configuring the application environment
  • Preparing for production
   • Removing unnecessary files
   • Directory structure considerations
    • Multiple Application Configuration
   • Updating the Configuration settings
  • Summary

Credit :  มาจากนี้ครับ

www.packtpub.com