Dhamma-konkeanweb.com

มาแล้วจ้า ธรรมะอัพเดตประจำต้นเดือนลอยกระทง  ลอยกระทง ๆๆ หุหุ  สองวันที่ผ่านมา มีปัญหาอัพโหลดนิด ๆ หน่อย ๆ  เข็นขึ้นแต่ละทีเหนือยเอาการเช่นกัน ตอนนี้ก็ตามไปอัพเดตกันบ้างนะครับ  บางทีอาจจะเจอกับหัวข้อไม่ตรงบ้าง เลยบ้าง  มีการรีเลย์บ้าง ก็อย่าถือสาครับ 55555 พยายามแก้ ปรับปรุงให้มันเีที่ยงตรงอยู่ครับ  ตอนนี้ก็เอารายการเลือกฟังก่อนครับ

ธรรมะประำจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
B. ป. ปยุตโต BB0280102 ปล่อยวางแต่ไม่ประมาท 1-Nov-10
C. วชิรเมธี BC0190113 ไอน์สไตน์กับศาสนา 2-Nov-10
A. พุทธทาส BA0050102 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน 3-Nov-10
B. ป. ปยุตโต BB0310101 ความสันโดษและความไม่สันโดษ 4-Nov-10
C. วชิรเมธี T05-AC0190114 โลกนี้-โลกหน้า 5 5-Nov-10
A. พุทธทาส BA0050101 อย่าแก้ตัวให้กิเลส 6-Nov-10
B. ป. ปยุตโต BB0310102 อย่าอ้างความปล่อยวาง 7-Nov-10
C. วชิรเมธี BC0200101 ชอบเอาหูไปรองเกี๊ย 8-Nov-10
A. พุทธทาส T01-BA0020106 อุปสรรคทำให้ฉลาด 1 9-Nov-10
B. ป. ปยุตโต BB0310103 ข้อปฏิบัติในเรื่องอนิจจัง 10-Nov-10
C. วชิรเมธี T01-BC0200102 แกว่งเท้าหาเสี้ยน 1 11-Nov-10
A. พุทธทาส BA0020104 ดีใจ – เสียใจ 12-Nov-10
B. ป. ปยุตโต BB0330101 ความหมายของอายุ 13-Nov-10
C. วชิรเมธี BC0200103 ลิงกำถั่ว 14-Nov-10
A. พุทธทาส T05-BA0020103 ความสุขที่แท้จริง 5 15-Nov-10

ธรรมะตามหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-BC0250104 พิจารณาความขัดแย้ง 1
C T01-AC0250107 หยุดโกรธหยุดเกลียด 1
C T01-BC0190111 อินเทรนด์-อินทุกข์ 1
A T02-BA0570102 ทนทุกข์เพราะการงาน 2
A T02-BA1930101 การงานคืออะไร 2
B T02-BB0170102 การงานให้ประโยชน์กับชีวิต 2
A T03-BA0340102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 1 3
B T03-BB1660105 พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์ 3
C T03-BC0220105 รักแท้แพ้รักใคร่ 3
A T04-BA0340101 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 4
B T04-BB0460102 ปลูกฝังความดีให้ลูก 4
C T04-BC0200112 อย่าสร้างทุกข์ให้พ่อแม่ 4
A T05-BA1060104 ผู้มีสติปัญญาจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ 2 5
B T05-BB1670101 ความสุขอย่างปุถุชน 5
C T05-AC0200106 แผ่เมตตาเพื่อหยุดริษยา 5

โดยที่
A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี

Topic
1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข

ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ
ขอบคุณครับบบ  แว็บบ