รายการอัพเดตนี้มาช้าไปหน่อยครับ สาเหตุเนื่องจากผมลืมสนิท ( T__T )  อันนี้ต้องขอยอมรับว่าลืมโพสบอกจริง ๆ และปีนี้ถือว่าเป็นปีที่งานเข้าแต่ต้นปี และยังคงดำเนินต่อไป และไม่แน่ใจว่าจะสิ้นสุดเทศกาลนี้เมื่อไหร่  พอจะมาโพสของเดือนปัจจุบัน ปรากฎว่า อ้าวที่แล้วหาย เลยต้องมาบันทึกไว้สักหน่อย ตามนี้ครับ

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
A. พุทธทาส BA1350104 กิเลสเป็นสัญชาตญาณ 1-Feb-11
B. ป. ปยุตโต AB0510101 จิตที่เหมาะกับงาน 2-Feb-11
C. วชิรเมธี BC0940101 เรื่องการตัดกรรม 3-Feb-11
A. พุทธทาส BA1350105 ทำดีแล้วอยู่เหนือดี 4-Feb-11
B. ป. ปยุตโต BB0510102 ทุกข์ต้องรู้เท่าทัน 5-Feb-11
C. วชิรเมธี BC0940102 การให้ผลของกรรม 6-Feb-11
A. พุทธทาส BA1350106 คุณค่าเป็นสิ่งสมมติ 7-Feb-11
B. ป. ปยุตโต BB0510103 หลักการปรากฎตัวในสังคม 8-Feb-11
C. วชิรเมธี BC0940103 กรรมให้ผลหลายระดับ 9-Feb-11
A. พุทธทาส BA1350107 ไม่เป็นทาสของความดี 10-Feb-11
B. ป. ปยุตโต BB0510104 หลักการเกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ 11-Feb-11
C. วชิรเมธี AC0940104 ต้องแก้ที่ตัวปัญหา 12-Feb-11
A. พุทธทาส BA1360101 ปุถุชนเห็นทุกข์เป็นสุข 13-Feb-11
B. ป. ปยุตโต BB0510105 วัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา 14-Feb-11
C. วชิรเมธี AC0940105 ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิด 15-Feb-11
B. ป. ปยุตโต T03-B1630102 วาเลนไทน์อย่าให้เกินเลย 3 16-Feb-11
C. วชิรเมธี C0050601 พระยอดกตัญญู 17-Feb-11
A. พุทธทาส A0630104 การศึกษาชนิดพิเศษ 18-Feb-11
B. ป. ปยุตโต T04-B1640101 จุดหมายของการเลี้ยงลูก 4 19-Feb-11
C. วชิรเมธี T04-C0050701 กตัญญูที่สูงสุด 4 20-Feb-11
A. พุทธทาส A0660102 มนุษย์ไม่มีธรรมะจะเลวกว่าเดรัจฉาน 21-Feb-11
B. ป. ปยุตโต T03-B1640102 อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว 3 22-Feb-11
C. วชิรเมธี T05-C0220108 วิธีคิดเพื่อรู้จักตัวเอง 5 23-Feb-11
A. พุทธทาส A0660103 มนุษย์ไม่มีธรรมะจะเป็นทุกข์อย่างยิ่ง 24-Feb-11
B. ป. ปยุตโต T05-B1640103 ชีวิตดีต้องมีการฝึก 5 25-Feb-11
C. วชิรเมธี T05-C0220109 เราหลงอยู่กับสมมติ 5 26-Feb-11
A. พุทธทาส A0660104 การบังคับความรู้สึก 27-Feb-11
B. ป. ปยุตโต B1640104 ชีวิตดีต้องมีความอดทน 28-Feb-11

ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-C0250104 พิจารณาความขัดแย้ง 1
C T01-C0250107 หยุดโกรธหยุดเกลียด 1
C T01-C0250109 วิธีรับมือกับคนที่ชอบนินทา2 1
A T02-A0360101 มนุษย์ต้องมีหน้าที่คือการทำงาน 2
A T02-A0360102 ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 2
B T02-B0170102 การงานให้ประโยชน์กับชีวิต 2
A T03-A0680102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 2 3
B T03-B1660106 พัฒนาการของความรัก 3
C T03-C0220105 รักแท้แพ้รักใคร่ 3
A T04-A0560103 บุตรต้องเสียอนาคตเพราะไม่เชื่อฟังบิดามารดา 4
B T04-B1640101 จุดหมายของการเลี้ยงลูก 4
C T04-C0050701 กตัญญูที่สูงสุด 4
B T05-B1850101 วิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ 5
C T05-C0140104 ทำไมจึงอายุยืน 5
C T05-C0140105 ความเห็นถูกต้อง 5
A T01-A0020102 ดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสีย 1
B T01-B0410105 กระแสความอยาก กับ กระแสความจริง 1
C T01-C0230114 บรมสุข 1 1
A T02-A0150101 การทำงานเพื่อความเป็นมนุษย์ 2
A T02-A0080107 การงานจะสำเร็จได้ด้วยความอดทน 2
B T02-B0200105 สำรวจตัวเองให้เจริญก้าวหน้า 2
A T03-A0340102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 1 3
B T03-B1630102 วาเลนไทน์อย่าให้เกินเลย 3
B T03-B1630101 วันแห่งความรักสากล 3
A T04-A2100106 เด็กๆยังไม่รู้ว่าพ่อแม่คืออะไร 4
A T04-A2100108 รักลูกให้ถูกทาง 4
B T04-B1660104 ความดีของพ่อแม่ทำให้ลูกรัก 4
A T05-A0440104 หยุดความเห็นแก่ตัวเสียได้จึงจะเป็นสุข 5
B T05-B0930103 ควรรู้ว่าอะไรคือคุณค่าแท้ 5
C T05-C0010502 รู้ทันธรรมดา1 5

โดยที่
A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี

Topic
1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข

ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ
ขอบคุณครับ