Dhamma-konkeanweb.com

ห่างหายไปจากบทความนานพอสมควรครับ เพราะเป็นช่วงเร่งรัดของงาน  แต่ได้อัพ sms ไว้ก่อนปีใหม่แล้ว อาจจะขาดหายช่วงกลางเดือน วันสองวัน  เพราะเหตุฉุกเฉิน เพราะโรคภัยไข้เจ็บมาเยือน ซึ่งตอนนี้ก็หายเป็นปกติดีแล้ว ^^ มาดูรายการอัพเดตกันต่อครับ อันนี้ขอรวบยอดเป็นเดือนเลยละกัน

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
C. วชิรเมธี T04-BC0200115 พระในบ้าน2 4 1-Jan-11
A. พุทธทาส BA1930103 ควรฝึกสติให้มาก 2-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0460101 ทางสายกลาง 3-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0070101 แล้วแต่กรรมเก่า 4-Jan-11
A. พุทธทาส BA1950101 ศึกษาธรรมะเพื่อรู้ความจริง 5-Jan-11
B. ป. ปยุตโต T04-BB0460102 ปลูกฝังความดีให้ลูก 4 6-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0070102 สืบสาวหาเหตุปัจจัย 7-Jan-11
A. พุทธทาส BA1950102 ดับทุกข์ต้องทำด้วยตัวเอง 8-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0470101 ต้นแบบที่ดี 9-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0070103 ใจเหมือนน้ำใส 10-Jan-11
A. พุทธทาส BA0570101 ต้องเรียนพุทธที่จิตใจ 11-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0470102 ศรัทธาทำให้มีกำลัง 12-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0090101 ความรักในหลายมิติ 13-Jan-11
A. พุทธทาส T02-BA0570102 ทนทุกข์เพราะการงาน 2 14-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0470103 หลักการของสมาธิ 15-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0010101 อยู่ในความประมาท 16-Jan-11
A. พุทธทาส BA0570103 มั่งมีหรือยากจนก็มีความทุกข์ 17-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0470104 ธรรมะ ๔ ความหมาย 18-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0010102 มรณสติ 19-Jan-11
A. พุทธทาส BA0570104 ยอดของศิลปะ 20-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0470105 ความสุขอาจเป็นโทษได้ 21-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0010103 ธรรมดาของชีวิต 22-Jan-11
A. พุทธทาส BA1350101 อย่าติดอยู่เพียงความดี 23-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0480101 บริหารกาย-ใจ 24-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0020101 เปรียบเทียบเรื่องโทสะ 25-Jan-11
A. พุทธทาส BA1350102 สัญชาตญาณการอวดดี 26-Jan-11
B. ป. ปยุตโต AB0490101 ศีล ๕ คือข้อฝึกตน 27-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0030107 ติดดี 28-Jan-11
A. พุทธทาส BA1350103 เมาความดี 29-Jan-11
B. ป. ปยุตโต BB0490102 ความสุจริตเป็นฐาน 30-Jan-11
C. วชิรเมธี AC0030108 ทำความดีเพื่อความดี 31-Jan-11

ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-BC0010401 ชีวิตนี้สั้นนัก 1
C T01-BC0010601 ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ 1
C T01-BC0140102 อารมณ์ดีมีความสุข 1
A T02-BA1930101 การงานคืออะไร 2
A T02-BA0570102 ทนทุกข์เพราะการงาน 2
B T02-BB1850102 ความเพียรชนะโชคชะตา 2
B T03-BB1640102 อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว 3
B T03-BB1660102 ความรักในทางพุทธศาสนา 3
B T03-BB1660103 เพศศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ 3
A T04-BA2100101 แม่คือผู้สร้างโลก 1 4
A T04-BA2100102 แม่คือผู้สร้างโลก 2 4
A T04-BA2100103 แม่คือผู้สร้างโลก 3 4
A T05-BA0080105 อุดมคติของโพธิสัตว์ 5
B T05-BB0900101 กินเป็นใช้เป็นด้วยปัญญา 5
C T05-BC0140101 กองทัพเดินได้ด้วยท้อง 5
C T01-C0230113 ถอนความยึดมั่นก็ไม่ทุกข์ 1
C T01-C0230114 บรมสุข 1 1
C T01-C0230115 ยึดติดว่าเป็นของฉัน 1
A T02-A0150101 การทำงานเพื่อความเป็นมนุษย์ 2
B T02-B0170102 การงานให้ประโยชน์กับชีวิต 2
C T02-C0250103 เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ 2
A T03-A0440107 รักแท้คือไม่เห็นแก่ตัว 3
B T03-B1660105 พัฒนาสู่ความรักที่ไร้ทุกข์ 3
C T03-C0220107 ความรักเมตตาที่แท้จริง 3
A T04-A0560102 บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาประเสริฐที่สุด 2 4
B T04-B0890101 วิธีทดแทนคุณพ่อแม่ 4
C T04-C0200115 พระในบ้าน2 4
A T05-A0010106 ความสุขที่หลอกลวง 5
B T05-B0890103 สิ่งที่มีค่าแท้จริง 5
C T05-C0140103 เปิดใจรับธรรมะ 5

โดยที่

A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี

Topic

1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข

ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ
ขอบคุณครับบบ