หายหน้าหายตาไปนานครับ แต่ services ยังคงทำงานปกติ ผมก็ยังเพิ่ม sms  ข้อความ และเสียงต่าง ๆ เหมือนเดิม แต่ไม่ได้แตะโพสในบล๊อคแจ้งเตือน (ไม่น่าเชื่อเน๊อะ ปีหนึ่งพอดี T_T ) กลับมาอัพเดตรายการตามปกติแล้วครับ เอาฤกษ์เอาชัยวัน “มาฆะบูชา”  นี่แหละ ตื่นแต่เช้าหุงข้าวตักบาตรกันครับ ^^

ธรรมะประจำวัน&ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
T01-A0350103 ละความเห็นแก่ตัวด้วยความรักผู้อื่น 1-31 Mar 12
T01-B0400104 หลักปฎิบัติสมาธิ 1-31 Mar 12
T01-C0010117 วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน ๔ 1-31 Mar 12
T02-A0080106 รู้จักทำงานโดยไม่ให้เป็นทุกข์ 1-31 Mar 12
T02-B1850102 ความเพียรชนะโชคชะตา 1-31 Mar 12
T02-C0220103 งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า 1-31 Mar 12
T03-A0090101 การสมรสที่ไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์ 1-31 Mar 12
T03-B1640102 อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว 1-31 Mar 12
T03-C0220106 เมตตาไม่ได้เพราะใจแคบ 1-31 Mar 12
T04-A1860101 สันติภาพของครอบครัว 1-31 Mar 12
T04-A0660101 มารดาบิดาคือพระอรหันต์ของลูก 1-31 Mar 12
T04-B2440101 พระคุณแม่คุ้มครอง 1-31 Mar 12
T05-A0110102 สลัดทิ้งความยึดถือ 1-31 Mar 12
T05-B1640103 ชีวิตดีต้องมีการฝึก 1-31 Mar 12
T05-C0010503 รู้ทันธรรมดา2 1-31 Mar 12
T01-C0230121 ทุกข์ในสิ่งสมมติ 1-31 Mar 12
T01-C0160102 ความโลภของคน 1-31 Mar 12
T01-C0250106 วิธีรับมือกับคนที่ชอบนินทา1 1-31 Mar 12
T02-A0030103 การงานคือการทำโลกให้งดงาม 1-31 Mar 12
T02-B0190104 สำรวจตัวเอง ได้เงิน ได้งาน ได้ความสุข ได้ประโยชน์ 1-31 Mar 12
T02-C0250103 เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ 1-31 Mar 12
T03-B1660102 ความรักในทางพุทธศาสนา 1-31 Mar 12
T03-B1660103 เพศศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ 1-31 Mar 12
T03-C0220105 รักแท้แพ้รักใคร่ 1-31 Mar 12
T04-A0350102 สร้างนิสัยให้ลูกรักบุญกลัวบาป 1-31 Mar 12
T04-B2440102 แม่เป็นผู้นำลูกเข้าสู่การศึกษา 1-31 Mar 12
T04-C0280106 การสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรม 1-31 Mar 12
T05-A0110103 ความพอใจทางธรรม 1-31 Mar 12
T05-B0020103 สุขโดยไม่พึ่งสิ่งภายนอก 1-31 Mar 12
T05-C0220108 วิธีคิดเพื่อรู้จักตัวเอง 1-31 Mar 12

ถ้าใครพึ่งมา หรือพึ่งเคยเห็นชื่อ services นี้ก็ลอง ๆ ค้นหาจากหัวข้อเมนู Dhamma ในเว็บนี้ดูครับ จะเข้าใจที่มาที่ไป แวะมาอัพเดตก่อนนอนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้า ไปก่อนละครับ