มาได้เกือบครึ่งทางของ part แ้ล้วค่อยมาอัพเดตกันเลยทีเดียว แต่ถึงกระนั้นก็เหอะ ขอย้ำว่าไฟล์ขึ้นตามปกติครับ   หุหุ ลองมาดูรายการอัพเดตกันครับ ว่ามีอะไรใหม่ ๆ และหัวข้อน่าสนใจขนาดไหน

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
A. พุทธทาส T05-BA0360103 ความพอใจในความถูกต้องคือความสุข 5 1-Sep-10
B. ป. ปยุตโต BB0200103 จุดเริ่มของการคิดเป็น 2-Sep-10
C. วชิรเมธี BC0230112 เราชอบหลอกตัวเอง 3-Sep-10
A. พุทธทาส T02-BA0360102 ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 2 4-Sep-10
B. ป. ปยุตโต BB0200104 ใช้ตาดูหูฟังเพื่อหาความรู้ 5-Sep-10
C. วชิรเมธี T01-BC0230113 ถอนความยึดมั่นก็ไม่ทุกข์ 1 6-Sep-10
A. พุทธทาส T02-BA0360101 มนุษย์ต้องมีหน้าที่คือการทำงาน 2 7-Sep-10
B. ป. ปยุตโต T05-BB0210101 วิธีสร้างสุข 5 8-Sep-10
C. วชิรเมธี T01-BC0230114 บรมสุข 1 1 9-Sep-10
A. พุทธทาส T01-BA0350103 ละความเห็นแก่ตัวด้วยความรักผู้อื่น 1 10-Sep-10
B. ป. ปยุตโต BB0210102 วิธีวัดผลการปฏิบัติธรรม 11-Sep-10
C. วชิรเมธี T01-BC0230115 ยึดติดว่าเป็นของฉัน 1 12-Sep-10
A. พุทธทาส T04-BA0350102 สร้างนิสัยให้ลูกรักบุญกลัวบาป 4 13-Sep-10
B. ป. ปยุตโต BB0210103 สุขยาก-ทุกข์ง่าย 14-Sep-10
C. วชิรเมธี BC0230116 อนัตตา 1 15-Sep-10

ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-BC0230121 ทุกข์ในสิ่งสมมติ 1
C T01-BC0160102 ความโลภของคน 1
C T01-BC0140102 อารมณ์ดีมีความสุข 1
A T02-BA0140103 การงานทำให้เคารพตัวเอง 2
B T02-BB1850102 ความเพียรชนะโชคชะตา 2
C T02-BC0220103 งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า 2
B T03-BB1610102 รักแบบเมตตากรุณา 3
B T03-BB1640102 อยู่ร่วมกันต้องรู้จักปรับตัว 3
C T03-BC0220107 รักเมตตาที่แท้จริง 3
A T04-BA0560104 ความหมายของคำว่าบุตร 4
A T04-BA0630103 บุตรที่เชื่อฟัง 4
B T04-BB0240101 ควรทำอะไรในวันเกิด 4
A T05-BA0080104 เราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ 5
C T05-BC0230103 เราต้องทำเป้าหมายให้ชัดเจน 5
C T05-BC0230105 สันโดษในสิ่งที่มีอยู่ 5

โดยที่

A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี

Topic

1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข

ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา  และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ