Dhamma-konkeanweb.com

กว่าจะมาได้ กว่าจะได้ซอกแซก มาอัพเดตให้ครับ  ธรรมะอัพเดตประจำปลายเดือนกันยายนครับผม  ลองไปดูรายละเอียดกันเอาเด้อ  อัพเดตแล้วจะหนีไปทำ report ต่อ ครับ 5555  หึมมมมม

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
A. พุทธทาส T03-BA0350101 ไม่ควรมองข้ามความรักผู้อื่น 3 16-Sep-09
B. ป. ปยุตโต BB0220101 การศึกษาต้องช่วยให้คิดเป็น 17-Sep-09
C. วชิรเมธี BC0230117 ความยึดติดในอาจารย์ 18-Sep-09
A. พุทธทาส T03-BA0340103 ความรักดีควรสร้างให้เป็นนิสัย 3 19-Sep-09
B. ป. ปยุตโต BB0230101 เป้าหมายคือความจริง 20-Sep-09
C. วชิรเมธี BC0230118 อนัตตา 2 21-Sep-09
A. พุทธทาส T03-BA0340102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 1 3 22-Sep-09
B. ป. ปยุตโต T04-BB0240101 ควรทำอะไรในวันเกิด 4 23-Sep-09
C. วชิรเมธี BC0230119 หลงในเกียรติยศ 24-Sep-09
A. พุทธทาส T04-BA0340101 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ 4 25-Sep-09
B. ป. ปยุตโต BB0240102 หน้าที่ของวัด 26-Sep-09
C. วชิรเมธี BC0230120 มีการศึกษาแต่ไร้ปัญญา 27-Sep-09
A. พุทธทาส T02-BA0150103 ทำงานให้เป็นสุข 2 28-Sep-09
B. ป. ปยุตโต BB0240103 เด็กยุคนี้โชคดี 29-Sep-09
C. วชิรเมธี T01-BC0230121 ทุกข์ในสิ่งสมมติ 1 30-Sep-09

ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง
A T01-BA0020106 อุปสรรคทำให้ฉลาด
C T01-BC0010601 ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ
C T01-BC0010401 ชีวิตนี้สั้นนัก
A T02-BA0140102 ทำงานเพื่อลดความเห็นแก่ตัว
B T02-BB0170102 การงานให้ประโยชน์กับชีวิต
C T02-BC0200108 การทำงานตามหน้าที่
A T03-BA0350101 ไม่ควรมองข้ามความรักผู้อื่น
B T03-BB1660103 เพศศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์
C T03-BC0220105 รักแท้แพ้รักใคร่
A T04-BA2100108 รักลูกให้ถูกทาง
B T04-BB0270102 พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อลูก
C T04-BC0200114 พระในบ้าน1
A T05-BA0020107 พระนิพพานชิมลอง
B T05-BB0210101 วิธีสร้างสุข
C T05-BC0270111 ทำชีวิตให้รู้ตื่นเบิกบาน

โดยที่

A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี

Topic

1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข

ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ

แว๊บ ๆ