มาอัพเดตธรรมะกันต่อครับ สำหรับ SMS นั้นตอนนี้ปัญหาที่เจอก็คงเป็นเรื่องบางเบอร์อาจจะไม่ได้รับเป็นบางวัน สาเหตุเพราะระบบ boardcast  ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับ  T__T เป็นปัญหาที่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงครับ เพราะเป็นที่ hardware  แต่ก็จะพยายามหาวิธีอื่น ที่ให้ได้รับทั่วถึงครับ  ยังไงก็จะเสริ์ฟธรรมะให้ถึงมือ แบบง่าย ๆ  กันต่อไปครับ

ตอนนี้ก็ขอมาอัพเดตรายการธรรมะกันก่อนครับ

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
B. ป. ปยุตโต B0060104 เป็นชาวพุทธแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนา 16-Jul-09
C. วชิรเมธี C0140106 รู้ให้ดีอย่ารู้มาก 17-Jul-09
A. พุทธทาส T03-A0680102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 2 3 18-Jul-09
B. ป. ปยุตโต B0060106 อุเบกขาแท้ 19-Jul-09
C. วชิรเมธี T05-C0140107 สิ่งชั่วอย่าทำ 5 20-Jul-09
A. พุทธทาส T03-A0680101 โลกแห่งพระศรีอารยเมตไตรย์ 3 21-Jul-09
B. ป. ปยุตโต B0060107 ปล่อยวางหรือปล่อยปละละเลย1 22-Jul-09
C. วชิรเมธี C0140108 คิดบนฐานความจริงใจ 23-Jul-09
A. พุทธทาส T04-A0660101 มารดาบิดาคือพระอรหันต์ของลูก 4 24-Jul-09
B. ป. ปยุตโต B0060108 ภัยภายในพุทธศาสนา 25-Jul-09
C. วชิรเมธี T05-C0140109 คิดอย่างมีสติรู้สึกตัว 5 26-Jul-09
A. พุทธทาส T04-A0560103 บุตรต้องเสียอนาคตเพราะไม่เชื่อฟังบิดามารดา 4 27-Jul-09
B. ป. ปยุตโต B0070101 แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 28-Jul-09
C. วชิรเมธี C0230101 วิกฤตการณ์เกิดจากใจคน 29-Jul-09
A. พุทธทาส T04-A0560102 บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาประเสริฐที่สุด 2 4 30-Jul-09
B. ป. ปยุตโต B0080101 ความสุขที่พึ่งพาวัตถุ 31-Jul-09

ธรรมะหัวข้อต่าง  ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-C0250104 พิจารณาความขัดแย้ง 1
C T01-C0250107 หยุดโกรธหยุดเกลียด 1
C T01-C0250109 วิธีรับมือกับคนที่ชอบนินทา2 1
A T02-A0360101 มนุษย์ต้องมีหน้าที่คือการทำงาน 2
A T02-A0360102 ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 2
B T02-B0170102 การงานให้ประโยชน์กับชีวิต 2
A T03-A0680102 ความรักผู้อื่นเป็นหัวใจของทุกศาสนา 2 3
B T03-B1660106 พัฒนาการของความรัก 3
C T03-C0220105 รักแท้แพ้รักใคร่ 3
A T04-A0560103 บุตรต้องเสียอนาคตเพราะไม่เชื่อฟังบิดามารดา 4
B T04-B1640101 จุดหมายของการเลี้ยงลูก 4
C T04-C0050701 กตัญญูที่สูงสุด 4
B T05-B1850101 วิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ 5
C T05-C0140104 ทำไมจึงอายุยืน 5
C T05-C0140105 ความเห็นถูกต้อง 5

โดยที่

A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี
Topic
1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข
ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา  และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ