Dhamma-konkeanweb.com

มาแล้วจ้า ธรรมะเสริฟ์ถึงที่  ตามมาอัพเดตประจำปลายเดือนตุลาคม  ช่วงนี้เหตุการภัยธรรมชาติเริ่มรุก  ยังไงก็ขอให้มีสติในการชีวิตกันนะครับ มั่นเฝ้าระวัง คอยเตือนซึ่งกันและกัน และหากมีไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วย ๆ กันครับ เรามันคนไทยด้วยกัน รักกันไว้ ๆ   ตอนนี้ก็มาอัพเดตรายการเปลี่ยนแปลงหัวข้อต่าง ๆ ครับ  เชิญ ๆ

ธรรมะประจำวัน

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic วันที่ใช้
A. พุทธทาส T02-BA0080106 รู้จักทำงานโดยไม่ให้เป็นทุกข์ 2 16-Oct-10
B. ป. ปยุตโต T04-BB0270102 พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อลูก 4 17-Oct-10
C. วชิรเมธี BC0160107 หลงติดในคุณค่าเทียม 3 18-Oct-10
A. พุทธทาส T05-BA0080105 อุดมคติของโพธิสัตว์ 5 19-Oct-10
B. ป. ปยุตโต BB0280101 อนิจจังเตือนให้ไม่ประมาท 20-Oct-10
C. วชิรเมธี BC0160110 ลำดับความต้องการของมนุษย์ 21-Oct-10
A. พุทธทาส T05-BA0080104 เราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ 5 22-Oct-10
B. ป. ปยุตโต BB0280103 ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 23-Oct-10
C. วชิรเมธี T01-BC0190111 อินเทรนด์-อินทุกข์ 1 24-Oct-10
A. พุทธทาส T05-BA0080103 การฝึกหัดช่วยผู้อื่น 5 25-Oct-10
B. ป. ปยุตโต AB0290102 หวังจะได้หรือหวังจะทำ 26-Oct-10
C. วชิรเมธี BC0160112 อยู่ด้วยกันต้องดูแลกัน 27-Oct-10
A. พุทธทาส BA0080102 บุญกุศลสูงสุด 28-Oct-10
B. ป. ปยุตโต BB0350101 สื่อชักนำสังคม 29-Oct-10
C. วชิรเมธี AC0190110 สิทธิส่วนบุคคลที่แท้จริง 30-Oct-10
A. พุทธทาส BA0080101 พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ของโลก 31-Oct-10

ธรรมะประจำหัวข้อต่าง ๆ

พระ file name ชื่อเรื่อง Topic
C T01-BC0230115 ยึดติดว่าเป็นของฉัน 1
C T01-BC0250106 วิธีรับมือกับคนที่ชอบนินทา1 1
C T01-AC0250109 วิธีรับมือกับคนที่ชอบนินทา2 1
A T02-BA0030103 การงานคือการทำโลกให้งดงาม 2
A T02-BA0010103 หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตรอด 2
C T02-BC0220103 งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า 2
B T03-BB1660102 ความรักในทางพุทธศาสนา 3
B T03-BB1610102 รักแบบเมตตากรุณา 3
C T03-BC0220107 รักเมตตาที่แท้จริง 3
A T04-BA0130105 ลูกจะดีหรือเลวอยู่ที่การอบรม 4
B T04-BB0930104 เด็กๆควรทำตนให้เลี้ยงง่าย 4
C T04-BC0200115 พระในบ้าน2 4
A T05-BA1060103 ผู้มีสติปัญญาจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ 1 5
B T05-BB0020104 สุขจากความรักเมตตา 5
C T05-AC0200109 แผ่เมตตาอายุยืน 5
โดยที่
A=อ.พุทธทาส
B=ป.อ. ปยุตโต
C=ว.วชิรเมธี
Topic
1=ธรรมะคลายเครียด
2=ธรรมะกับการงานและอาชีพ
3=ธรรมะกับความรัก
4=ธรรมะกับครอบครัว
5=ธรรมะกับการสร้างสุข
ถ้าใครพึ่งมาเจอใหม่ นี่คือ IVR บริการธรรมะใกล้มือนะครับบบบ  สามารถรับฟังได้ด้วยการหยิบมือถึือขึ้นมา และกดไปที่  *272  และเลือกหัวข้อตามหมายเลขที่ได้เสนอไปแล้วข้างต้น ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้าครับ
ขอบคุณครับบบ  แว็บบ