หลังจากเมื่อวานไปเดินซะลืมเหนือย กลับมาก็นอนยาว เลย แต่เย็น ๆ มีเรียนเลยไปหน่อย ก็ได้เรียนนิดเดียว แต่ก็ได้เยอะน่ะ วันนี้อาจารย์ติดธุระ แต่ก็โอเค

ดูสิว่าตัวเอง lecture ว่าไงวันนี้ สรุประบบ lecture ยังไม่ทำเลย เอามาฝากไว้นี่ก่อนละกัน หุ ๆ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
—————————————————————-
ฟังมีเดีย   ข้อสอบ 1 ข้ออยู่ในนั้น
—————————————————————-
ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ
———————————————————–*—-
1.ซอฟต์แวร์คืออะไร
————————————————————–
ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์
—————————–
นิยามของซอฟต์แวร์
สจพ. มีคนเข้ามายัง กล่อง(สจพ) และออกไปเป็นบัณฑิต
—————————–
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทีดี
-คุณภาพดี สามารถทำงานตอบสนองตรงกับความต้องการ
-ค่าใช้จ่ายต่ำ เป็นไปตามแผนการพัฒนา
-ใช้งานง่าย
-มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสูง
-ใช้เวลาการพัฒนาไม่นาน
-ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (ปัจจุบันมีอัลกอรึทึม)
-สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
————————————————–
การบริหารการผลิต
*ประยุกต์ใช้ qcd(quality,cost,delivery)
*พยายามสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกของผู้พัฒนาและความรู้สึกของลูกค้า
knowleage
ได้ยินมา
ประสบการณ์โดยตรง
————————————————–
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน (2007)
unix=cool
——————————–
แฟชั่นของระบบสารสนเทศ
1960
1970 จนถึงปัจจุบัน
——————————–
ประเภทของซอฟต์แวร์
———————–
การพัฒนาซอฟต์แวร์
———————-
ทักษะของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
*บริหารการทำงาน
—————–

**** คอมเม็นต์เอง สงสัยงงเอง เหอะๆ เดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดอีกที ไปละเด้อ นอนล่ะ