title_editplus

ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมใช้งาน แต่ว่าก่อนใช้งาน เราควรจะรู้ส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมก่อนควรจะดีมาก เวลาอ้างอิงส่วนใด จะได้เข้าใจทันท่วงที วันนี้เลยพามาใช้งานครั้งแรกกัน โดยเราจะต้องมาทำความรู้จักกับมันเสียก่อน เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของโปรแกรมทั้งหมด ตามนี้เลยครับ