title_xampp

เมื่อเราทำการติดตั้งและกำหนดค่าเบื้องต้นจากตอนที่แล้วเสร็จแล้ว เราก็คงสงสัยว่าแล้วไงล่ะ เวลาเราเขียนโค๊ด จะเป็นเขียนกันที่ไหน และฐานข้อมูลเราจะจัดการยังไง ต้องไปที่ไหน และยังไง ประมาณนี้ครับ บทความนี้ก็จะคลายความสงสัยตรงนี้ให้ครับ