เมื่อวันก่อน มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นจากคุณ admin  คือได้รับเอกสารการกรอกแบบฟอร์ม เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91 ) มาแต่เพราะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งมีเงินได้ในปีแรก ก็เลยมีข้อสงสัยมากมายจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัยพร้อมกันให้ความรู้แก่เพื่อนโปรแกรมเมอร์ซะเลยที่เดียว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า แรกเิริ่มเดิมทีคนไทยทุกคนมีหน้าที่เสียภาษีทั้งสิ้น บางคนคิดว่าไม่เห็นจะได้เสียภาษีเลย ไม่เค๊ย..ไม่เคยเห็นภาษีที่เสียมาก่อน ขอบอกตรงๆๆว่าท่านคิดผิดเสียแล้ว คนไทยทุกคนต้องเสียภาษีอยู่แล้ว อย่างน้อยก็คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งก็คือ ภาษีซื้อ ที่เราเสียจากการซื้อสินค้าทุกชนิดนั่นเอง แต่ที่เราไม่รู้สึกว่าเสียภาษีเพราะว่า ผู้ขายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ในตัวสินค้าแล้ว (ถ้าไม่เชื่อ สังเกตตรงใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจาก 7-11 สิ จะมีบอกว่า ยอดสินค้าที่ซื้อน้อยกว่าราคาที่ติดไว้และมีบรรทัดเล็กๆๆบอกว่า VAT  7% มีเท่าไหร่ เมื่อนำมารวมกันก็จะได้ราคาสินค้าที่เราซื้อ(ราคาที่ติดป้ายบอกไว้ว่าขายราคาเท่าไหร่) เห็นไหมค่ะ  เราทุกคนเข้าคุณสมบัติ การเป็นพลเมืองที่ดี นะเนี่ย (เพิ่งรู้ตัว) อิอิ ต่อไปนี้ก็เป็นคำถามของคุณ admin ค่ะ คุณ admin ได้รับแบบฟอร์มกรอกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ถ้าเป็นบริษัทจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล) แล้วที่นี้ แบบฟอร์มที่ได้รับเป็นแบบ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งใช้สำหรับกรอกเงินได้ มาตรา 40(1)ก็คือ เงินได้สำหรับการจ้างแรงงาน […]