money-tree

ออมก่อน รวยเร็วกว่า เด็กๆๆ หยอดกระปุกออมสิน ผู้ใหญ่ฝากเงินในธนาคาร แทบทุกคนที่มีเงินออม แต่จะมีซักกี่คนกันนะ ที่รวยเพราะออมเงิน