money-tree

หนาวเนื้อต้องห่มเนื้อถึงจะหายหนาว แต่บางทีหายหนาวเนื้อแล้ว บางคนอาจจะหนาวกระเป๋าได้เหมือนกันนะจ๊ะ ถ้าไม่ระวัง