eclipse_install12

ตอนนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักกับ perspective หรือแปลเป็นไทยว่าทัศนียภาพ ตามพจนานุกรม หรือถ้าพูดกันในภาษาที่เข้าใจกันง่าย ๆ คือมุมมองของ tools นั่นเองครับ ซึ่งหลาย ๆ โปรแกรมก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันไป และมีอะไรคล้าย ๆ กัน หลายส่วน ถ้าเราเคยใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเป็น ผมเชื่อว่า อีกหลาย ๆ โปรแกรมจะสามารถเล่นได้ในระดับหนึ่ง แต่ความพิเศษของ Eclipse นั้น มันจะแตกต่างกับตัวอื่น ๆ ซึ่ง tools ตัวนี้ รองรับหลาย ๆ ภาษา แต่ละภาษาก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้งานไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่า ภาษานั้น ๆ จะทำอะไรได้บ้าง เป็นต้น