title_hosting

ก่อนที่เราจะไปสร้างบล็อค หรือเว็บไซต์นั้น สิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่เราต้องตะเตรียมนั่นก็คือ ฐานข้อมูล เว้นเสียแต่ถ้าเขียนด้วยภาษา HTML ธรรมดาก็มิเป็นไร แต่นอกนั้นท่านต้องมี จะเป็นฐานข้อมูลอะไรนั้น สุดแล้วแต่ว่าจะเลือกให้เหมาะสม ด้วยประการทั้งปวง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูลภาษา SQL ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า DirectAdmin ซึ่งต้องขอบอกว่า 80% ที่เป็น Web Hosting ณ ปัจจุบัน นิยมใช้ตัวนี้เป็นตัวจัดการอยู่!!