eclipse_create_icon_on_desktop1

มีหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่าเราติดตั้งเสร็จแล้ว ทำไมไอคอนอยู่บนหน้า Desktop ไม่มีเลย พอเวลาจะใช้ทีก็ต้องเข้าไปไดเร็คทอรี่ที่เอาโฟลเดอร์ Eclipse ไปไว้ทุกทีเลย ทำไงดี บางทีมันก็หลง ๆ ลืม ๆ น่ะ (ตัวผู้เขียนเองหรือเปล่า อิอิ) เลยอยากรู้วิธีสร้างไอคอนไว้หน้า Desktop หน่อย จะได้เรียกใช้งานง่าย ๆ ไม่ต้องเข้าไปหลายขึ้นตอน