title_filezilla

ก่อนอื่น เราคงเคยเขียนเว็บไซต์กันมาบ้างแ้ล้วล่ะ ไม่ว่าจะเขียนด้วย HTML PHP หรือภาษาอื่น ๆ และถ้าเราไม่ได้แสดงผลที่เครื่องเราเอง ต้องการเอาไปฝากไว้สักที่ อาจจะฟรีหรือไม่ฟรีก็แล้วแต่ สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การโยกย้ายข้อมูลไปยังจุดหมายปลายทางนั่นเอง หรือถ้าเราใช้บริการพื้นที่ฟรี และมีตัวจัดการด้านการอัพโหลดอยู่แล้ว ก็คงจะไม่้ต้องใช้เครื่องมืออะไรช่วยเลย แ่ต่หากตรงกันข้าม เราต้องมีตัวช่วย ……………. นั่นแหละครับ