appserv_set_path_db1

แฮ่ะ ๆ ทิ้งไว้ร้างค้างปีเลยทีเดียว ที่จริงมันน่าจะต่อเนื่องกันตั้งแต่ มาย้ายโค๊ดที่เขียนไปไว้ที่ปลอดภัยแ่ต่ยังทำงานได้กันเถอะ เลยที่เดียว เอาเป็นว่าคราวนี้ก็ขึ้นให้อ่านกันแล้วนะ กับน้อง ๆ ที่พึ่งหัดเขียนกัน