มาแล้วนะครับ Notepad++ 5.9.5 ไปตามอัพเดตกันเลย ^^ แวะมาแจ้งข่าว ขอตัวไปฝึกผีมือต่อก่อนล่ะ แว็บ