จะว่าไป การที่นั่งพัฒนาโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์นาน ๆ มันก็อาจจะลืมทักษะ หรือเทคนิคทั่ว ๆ ไป ที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทำเป็นกันก็มีนะครับ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่เห็นได้ชัดเจนเลย ก็คือพวก microsoft office นี่แหละ เดิมที่ก็เคยใช้ คล่องพอตัว แต่พอไม่ได้จับ อีกอย่างมีการอัพเดตเวอร์ชั่น เราก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรกะเขาเลย พอจวนมีเหตุต้องใช้ อย่างวันนี้ ได้รับเอกสารของ partner โหลดเสร็จก็เป็นแบบนี้