change_password_hotmail2

เมื่อเช้าได้อ่าน Tweet จาก Twitter ว่าด้วยเรื่องการรักษาความปลอดภัยของ hotmail ขอรับบบ ใจความของบทความว่ามีการรั่วไหลของข้อมูลของเราออกไป ตอนนี้ถ้าจะให้ดีควรจะไปเปลี่ยน รหัสผ่านเพื่อให้ดูปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจ สบายใจกัน เลยเอาวิธีที่เปลี่ยนมาบอก