title_xampp

เมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ต่อไปก็จะพาลุยการกำหนดให้ตัวของ Xampp ทำงานนะครับ ตัวของ Xampp นั้นก็จะมีพวก Aphache Mysql เหมือนๆ กับ AppServ นั่นแหละครับ แต่จะมีพ่วงด้วยพวก FileZilla และก็ Tomcat มาด้วย แต่เราเราลงเสร็จ พวกนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานทันทีทันใด เราต้องติดตั้งและก็สั่งให้ทำงาน มันถึงจะเริ่ม ตอนนี้ก็เลยมาบอกวิธีการเหล่านี้แหละครับ