title_mysql_error

ถ้าใครเขียนโปรแกรมอยู่ดี ๆ แล้วมี Error ขึ้นนี่ ถ้าเขียนเล่น ๆ ฝึกฝน คงจะสนุกไม่น้อยเลยนะครับ แ่ต่ถ้าเป็นงานเร่ง งานด่วน ที่ต้องส่งให้ทัน หัวใจนี่แทบจะหยุดเต้นเลยก็ว่าได้