SSHSecureShellClient

เมื่อเขียนสคริปต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือไฟล์อื่น ๆ ที่เราอยากเอาขึ้นไปบน Server นั้นเราใช้โปรแกรมอะไรในการช่วยทำงานตรงนี้ นี่แหละครับ ตัวหนึ่งล่ะ ที่จะทำให้เราทำได้ง่าย ๆ และปลอดภัยในระดับหนึ่ง ลองไปอ่านดูครับ